JDR og HOHENASPE i Holsten

TRYK PÅ "Forbindelse gennem tiden"

167 elementer om forbindelsen mellem regimentet og Hohenaspe Kirchgemeinde, hvor oberst Sehested er begravet. Her lægger regimentet hvert år en krans. 2021-10-03.