Personer og begivenheder i 2019

Reception og fernisering forud for Officersforeningens Gallafest, 2 NOV 2019. Anders Børgesens maleri fra indsatsen i Balkan blev afsløret. 65 foto. 2019-11-17.

Foto: Oversergent Nora Stone (51) og Teddy Børgesen (20) i alt
71 foto. 2020-12-29.

41 elementer til minde om "flagdagen" 2019. Redigeret 2020-05-31.