"Min natur og de andres"

Major(p) Hans FREDERIK MOTHs bog fra 2016.

Her er alene bogens FORORD gengivet: 

FORORD
Som hovedparten af befolkningen er jeg af bondeslægt hele vejen.
Min mor stammer fra fæstegården Støvlbæk i Nr.Nissum, lidt vest for gården Øster Stokholm. Fæstebonden Peiter havde taget navnet Støvlbæk. Hans søn blev gift med Marianne Balleby, datter af Niels Sørensen Balleby, ejer af Strandbjerggaard ved Struer. Det unge par købte i 1790 Sindbjerggaard på Mors.
Min far var søn af Frederik Pedersen, en fattig husmand, der boede på heden nord for Kgs. Thisted. Efter en uddannelse som kontrolassistent kom han på Ranum Seminarium og dimitterede i 1912. Han var vel det man i dag kalder en mønsterbryder. Han var indkaldt til Sikringsstyrken 5 gange. Som lærer var han først andenlærer i Hvidbjerg, hvor han blev gift med Dagmar Støvlbæk, der var datter af gårdejer, amtsrådsmedlem og sognerådsformand Poul Pedersen Støvlbæk, Lynggård. Derefter enelærer i Ginnerup i Thy og i 1923 til 1954 førstelærer i Hvidbjerg, Mors. Jeg er nr. 5 af syv børn.
Min interesse for at udgive skrifter begyndte med at hjælpe ved udgivelsen af ”Kentaur”, Tidsskrift for Pansertropperne. Det varede i 8 år. Senere bistod jeg ved udgivelsen af bogen om Jydske Dragonregiments 300 års fødselsdag i 1979. Vi var tre, Egon Mårup, Kaj Ivan Bæk. Og mig selv.
En tidlig pension - 55 år- gav god tid til mange ting. Jeg begyndte først at bore i min slægt, og det kom der efterhånden 4 bøger ud af om vore børns bedsteforældre, en bog om min opvækst på Mors samt en beskrivelse af Brigadens Opklaring. Samt læserbreve og kronikker i Dagbladet, som den gang indbragte 200 kr.
Efterhånden som tiden gik, blev irritationen over den manglende effekt af ikke bare mine breve men alle de andre, protestunderskrifter, protestmøder og vælgermøder så voldsom, at jeg besluttede mig for at nedfælde mine livserfaringer for måske at udgive det. Det kan du da ikke, sagde man. Du ser jo dårligt, der er sket så meget siden du var ude i livet.
Så kom jeg til at tænke på en gammel fisker, vi havde mødt ovre ved Mariager Fords yderste ende. Han havde lidt kikkertsyn tilbage, men han fiskede stadig. Og på Erik Reske Nielsen, som engang var en anerkendt skribent i bl.a. Jyllands Posten. Han blev helt blind og boede nu i Paris, Med fruens hjælp udgav han stadigvæk læseværdige bøger. Så kom dog i gang, sagde min indre stemme.
Der er mange, der har hjulpet undervejs. Således har Stabslæge Preben Clausen, der har været overlæge ved Jydske Dragonregiment, rettet flere fejl.
For at skabe afveksling i læsningen af bogen har jeg sat noget naturhistorie ind imellem kedelige tekster. Alt sammen noget der hidrører fra vor natur. Der kunne være medtaget meget mere. F.eks. hyben, birketræet, pors og regnormen, det nyttige dyr, der omdanner planter til muld og er føde for utallige dyr.
Bogen udgives på eget forlag, og en del af et evt. overskud vil tilgå ”Læger uden grænser”, der yder en enestående indsats i at rydde op efter menneskers bestiale fremfærd.

Hans Frederik Moth, pens. major

Major H.F. Moth 1979

Major H.F. Moth 1979

Læs mere om major Hans Frederik Moth her: ALBUM-M