Forskellige scannede bøger og reglementer

Eksercits med og uden våben samt føring af sabel/sabeleksercits. 22 elementer. (2021-05-05.

Historien om Jyske Division 1952-1992. 51 foto-tekst sider. 2018-09-07.

Forsvarsministeren om forsvaret i 1994. På foto: Nyudnævnt brigadegeneral Finn Særmark Thomsen foran sin brigade (DIB). 66 fototekst sider indsat 2014-10-09.

Forfatteren til bogen "Jydske Dragoner 1679-1979 journalist og major ved PIC/HOK, Kaj-Ivan Bæk har tilladt gengivelse af kapitlerne 6 og 7 (tekst og foto) 1932-79.

104 siders læsning på 59 tekstfoto. 2014-11-01.

249 siders læsning, fordelt på 144 fotosider. 2013-10-09.

64 siders læsning , fordelt på 35 fotosider. 2014-06-09.

En dragons tjeneste 1909 - 1917 belyst gennem soldaterbogen. 20 elementer. Redigeret 2020-11-11.