Rytterfægtningen ved Vorbasse - dansk sejr mod alle odds

Sune Wadskjær Nielsen

Sune Wadskjær Nielsen

Af Sune Wadskjær Nielsen

Tilbagetog, forkerte beslutninger og blodige nederlag. Krigen i 1864 er sørgelig læsning, hvis man sympatiserer med den danske hær i konflikten mod Preussen og Østrig, men den lille rytterfægtning ved Vorbasse 29. februar 1864 var et af de få danske lyspunkter i krigen. Sejren kom i hus, selv om fjenden var i overtal og havde overraskelsesmomentet, og det viser noget om de danske dragoners store færdigheder i nærkamp mod fjendtlige ryttere.

 Forstør kortet herunder (lidt) ved at trykke på det!

Skødebjerggaard, der ligger et par kilometer sydøst for Vorbasse. Her var løjtnant Waldelin Saurbrey 29. februar 1864 indkvarteret sammen med 23 dragoner. Med denne beskedne styrke slog han det preussiske overfald på 3. Dragonregiments 5. eskadron tilbage. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Skødebjerggaard, der ligger et par kilometer sydøst for Vorbasse. Her var løjtnant Waldelin Saurbrey 29. februar 1864 indkvarteret sammen med 23 dragoner. Med denne beskedne styrke slog han det preussiske overfald på 3. Dragonregiments 5. eskadron tilbage. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Maleri af Karl Hansen-Reistrup fra 1892 af kampen ved Vorbasse. Kunstneren har malet de preussiske husarer med forkerte uniformer. Husarerne på billedet bærer gardehusarregimentets røde uniformer. 1. Westfaliske husarregiment nr. 8, som de danske dragoner kæmpede med, havde mørkeblå uniformer. Rønnebæksholm.

Maleri af Karl Hansen-Reistrup fra 1892 af kampen ved Vorbasse. Kunstneren har malet de preussiske husarer med forkerte uniformer. Husarerne på billedet bærer gardehusarregimentets røde uniformer. 1. Westfaliske husarregiment nr. 8, som de danske dragoner kæmpede med, havde mørkeblå uniformer. Rønnebæksholm.

Sådan kan Waldelin Saurbreys udrustning have set ud. Officerssabel samt dragonhjelm og andet udstyr bl.a. mærker med 3. Dragonregiment.  Foto fra Forsvarsgalleriet.

Sådan kan Waldelin Saurbreys udrustning have set ud. Officerssabel samt dragonhjelm og andet udstyr bl.a. mærker med 3. Dragonregiment. Foto fra Forsvarsgalleriet.

Mindesten over rytterfægtningen ved Vorbasse. Det var måske den mest overbevisende danske sejr i krigen i 1864. Samtidig var det en af krigens mindre sammenstød med omkring 150-200 deltagere på preussisk side og 100 på den danske. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Mindesten over rytterfægtningen ved Vorbasse. Det var måske den mest overbevisende danske sejr i krigen i 1864. Samtidig var det en af krigens mindre sammenstød med omkring 150-200 deltagere på preussisk side og 100 på den danske. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Læs eventuelt også artiklerne om 1864 Niels Kjeldsen

Tilbage til FORSIDEN