Bogreception i officersmessen 13. september 2014. v/K.-I. Bæk

Receptionen i officersmessen, den 13. september 2014 i anledning af udgivelsen af den nye bog.

Bogen kan købes ved henvendelse til korporal Tommy Bruhn 

dragon@mil.dk

Tryk på foto for at se det lidt større!

Bogen kan købes ved henvendelse til korporal Tommy Bruhn

dragon@mil.dk

Tryk på foto for at se det lidt større!

Rigtig mange af bidragyderne til den nye bog om Jydske Dragonregiments historie 1980 - 2014 var mødt op til den lille reception, som blev holdt i den anledning i officersmessen lørdag den 13. september 2014. 

Forhenværende regimentschef oberst Per Bjarne Krogh takkede den nuværende regimentschef, oberst Kurt Mosgaard for de initiativer (skubben på), der skulle til fra starten i 2009 og indtil bogens færdiggørelse her i sommer.

Bidragydere til bogens tekster er: Oberst John Hvidegaard, oberst Per Bjarne Krogh, major Torsten Lind Thomsen, oberstløjtnant Jan Grünberger, major Flemming Vang, major Kim Krogshede Madsen, sergent Rasmus McCaffrey, overkonstabel af 1. grad Benny Andersen, major Niels Jakob Thomsen, kaptajn Niels Ole Kristensen, kaptajn Brian Staal Villsen og kaptajn Villy Straarup Iversen.

Følgende har ydet bidrag: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, oberst Kurt Mosgaard, major Peter Dahl, oberst Leo Keller Birch Nielsen, chefsergent Erik Kirk, oberst Keld Robert Juul Christensen, oberstløjtnant Ken Engedal Rovsing Knudsen, oberstløjtnant Palle Bo Svendsen, major J.K. Petersen, oberstløjtnant Kim Bruno Petersen, major Bjarne Hundevad, premierløjtnant Steffen Rudebeck Eilertzen, journalist/oversergent Morten Fredslund, fotograf/chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen og majorPeter Els. 

Redigering: Jorurnalist/major Kaj-Ivan Bæk. Korrektur: Oberstløjtnant Hans Chr. Vedholm. Layout: Korporal Tommy Bruhn. 

.................................................................................................

Såfremt diasshowet herunder ikke går i gang af sig selv - så tryk på pilen til højre på første foto - eller - tryk på en af de små prikker under fotoet!

Fotograf: Major Poul-Werner Dam.

Holstebros borgmester H.C. Østerby og regimentschef, oberst Kurt Mosgaard
Receptionsgæster
Receptionsgæster
Borgmester H.C. Østerby og direktør Ingeborg Svennevig, Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Oberst Per B. Krogh takker oberst Kurt Mosgaard for indsats og initiativ i forbindelse med bogens færdiggørelse.

Journalist/major Kaj-Ivan Bæk skrev om forløbet således:

Efter receptionen blev de tilsteværende bidragydere til tekst og billeder foreviget. FOTO: Major P.-W. Dam

Tryk på foto for at se det lidt større.

Tryk på foto for at se det lidt større.

DRAGONEN AUG 2015