Chief Master Seargent Peter Poulsens anecdotes 001

Scanned books

Jydske Dragonregiments 300 års jubilæumsbog 1979-1979
Af journalist og major af reserven, Kaj-Ivan Bæk

Jydske Dragonregiment's 300th anniversary book 1979-1979
By journalist and major of the reserve, Kaj-Ivan Bæk

Chief Master Seargent Peter Poulsens anecdotes 00

Service Magasines

Rigtig mange af bidragyderne til den nye bog om Jydske Dragonregiments historie 1980 - 2014 var mødt op til den lille reception, som blev holdt i den anledning i officersmessen lørdag den 13. september 2014. (Video og tekst).

A lot of contributors to the new book about Jydske Dragonregiment's history 1980 - 2014 were present to the small reception held on that occasion in the official ceremony Saturday, September 13, 2014. (Video and text).

Hærens uniformer gennem tiden i form af tegninger

Army uniforms over time in the form of drawings.

Eksempler på udgivelser på større øvelser under "Den kolde krig" i 1950`erne og 1960 `erne.

Examples of releases on major exercises during the "Cold War" in the 1950s and 1960s.

Dette er bataljonernes historie - I, II, III, IV, V, VI og VII bataljon. Herudover er der artikler om Jyske Kampgruppe samt en hel del om personellets-, herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

This is the battalions' history - I, II, III, IV, V, VI and VII battalions. In addition, there are articles about Jyske Kampgruppe and a lot about personnel, including personnel of the terms of the reserve, employment conditions, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.

Hvad skete der den dag ved Blåkær skov?
Den søndag, der blev hans dødsdag, deltog Niels Kjeldsen i et feltvagtkommando, der var blevet udsendt fra Vejle sydpå til Højen Kro.

What happened that day at Blåkær Forest? The Sunday which became his death day, Niels Kjeldsen participated in a field watch command that had been sent from Vejle south to Højen Kro.

Rytterfægtningen ved Vorbasse - dansk sejr mod alle odds

The rider refuge at Vorbasse - Danish victory against all odds

Af Sune Wadskjær Nielsen