DRAGONERNES EGNE FOTO - ALFABETISK ORDEN EFTER EFTERNAVN - DRAGOONS 'OWN PHOTO - ALPHABETICAL ORDER BY SURNAME

 TRYK PÅ NAVNET

A

SSG-R Villy Ager 1970-1994  50 foto fra tj. ved bl.a. 2 OPKESK, Bold Guard 1974, HKS m.m.

SSG-R Villy Ager 1993  226 foto fra A-COY DANBAT 4 UN 

LT-R H.L.  Andersen1969-1971 ALBUM 2: 90 foto fra tiden ved 3 KVGESK/I/KJFR

LT-R H.L. Andersen 1967-1969 ALBUM 1: 238 foto fra tj. ved PLR, JDR og KJFR

DG Johs. Peter Andersen (Glud) 1958-1959 53* foto fra STESK/I/JDR

B

DG Arne Bang (Erlev) 1952-1954 235 foto. Indkaldt til Randers - hjemsendt fra Holstebro

DG Jens Bastrup (Randers) 1965-1966 32 foto fra RKESK og 1 OPKESK

OS Hans Brodersen 1940-1982 442 foto fra tiden under og efter krigen ++ 

OS Steen Brodersen + 9 dragoner 1970  426 foto fra "Ørnekompagniet"

OS Steen Brodersen 1969-1970 20 foto fra tj. ved "Ørnekompagniet"

SG Anders Børgesen 2002-2004  75 foto fra SGSØ, STESK/I/JDR

PENS. Teddy Børgesen 2007- ALBUM 9: XX foto fra pensionistlivet/JDR

FULDM Teddy Børgesen 2006-2007 ALBUM 8: XXX foto fra tj. ved FKO

MJ Teddy Børgesen 1996-2006 ALBUM 7: XXX foto fra tj. ved ST/FTK

KN Teddy Børgesen  1995-1996 ALBUM 6: 109 foto fra tj. ved ST/HOK, Alabama, Weingarten

KN Teddy Børgesen 1989-1994  ALBUM 5: 73 foto fra tj. som AO/JDR, PADOF, SBH-A

KN Teddy Børgesen 1980-1988  ALBUM 4: 143 foto fra tiden ved HKS

LT-B Teddy Børgesen 1978-1980 ALBUM 3: 71 foto fra tj.ved 2 KVGESK/I/JDR som DF og KDOF

LT-B Teddy Børgesen 1967-1977 ALBUM 2: 220 foto fra KJFR, HO, JGK, HKS, 3 KVGESK/I/KJFR 

KS Teddy Børgesen 1963 -1967 ALBUM 1: 99 foto fra tiden ved NJAR

C

SSG Ole E. Clausen 1970-2009 154 foto fra 1 OPKESK, Irak, Kuwait, A-Coy DANBAT 5, DDS

DG Asbjørn Christensen 2003 84 foto fra tj. ved SANDEL/1 OPKESK

DG Christian Christensen 1967-1968 53 foto fra tj. ved 3 PNINFKMP/I/JDR

KN-H Verner Christensen 1953-1963 230 foto fra HTK/HMAK tjeneste

D

DG Mogens Dalskov (Ryslinge) 1970-1971 18 foto fra 3 KMP/JDR

MJ-R Poul-Werner Dam (Egen samling) 335 foto fra forskellige begivenheder ved JDR

MJ-R Poul-Werner Dam 1968-2007 15 foto fra tjenesten i årenes løb

DG Michael Damkjer (Malling) 1988  25 foto fra 3 PNINFKMP/II/JDR

LT-B Per Damm (Andersen) 1970-1977  99 foto fra HKS, 3/I/JDR, 3/II/JDR, 2 KVGESK/I/JDR m.m.

MJ-R Per Damm 1978-1989  114 foto fra 1 MOTINF/UDD/JDR, 1 MOTINFKMP/JDR, m.m.

DG Bent Dichmann (Randers) 1959-1960 73 foto fra 16 mdr. vpl. i 3 PNSKESK - KC i HJV i 21 år

E

OB J.F. Edeling 1960-1965 ALBUM 3: 218 foto fra tjenesten gennem årene

OB J.F. Edeling 1952-1959 ALBUM 2: 291 foto fra 3 PVESK i Randers og 1 OPKESK i Holstebro

OB J.F. Edeling 1945-1951 ALBUM 1: 223 foto fra rekrut til sekondløjtnant

LT-R S.Ø. Eriksen 1960-1963 142 foto fra Værnepligt + 1 år friv. - tj. KC i HJV

F

DG Fejsø 1999-2000  44 foto fra tj.ved 1 OPKESK

OL Karl Johan Funch 1948-1984 93 foto fra LG, HO, JDR, Udland og BV

DG Funder 1966-1969 94 foto fra tj. ved 2 OPKESK

H

DG Ole Hedegaard (Skartved) 1958-1959 53* foto fra STESK/I/JDR

SSG Leif Høgh 1961-2002 247 foto fra tjeneste ved forskellige ENH

J

MJ Erik Jørgen Jakobsen ALBUM 2: 1960 - 2010. 65 foto/elementer indsat. Foto fra bl.a. RBS (PBS), Infanteriskolen-Kronborg m.m.

MJ Erik Jørgen Jakobsen ALBUM 1: Foto fra "Under og efter krigen i Randers", efterfølgende KVG-uddannelse i Vesttyskland og Belgien 1950-1952. Tjeneste ved JDR de efterfølgende år. Samt tjeneste som FN-OBS 1957-1960. Nu i alt 158 foto.

OS A. Jensen 1955 86 foto fra bl.a. Skibsbylejen ved Hjørring

DG Ejvind M. Jensen (Erslev) 1986-1987  100 foto fra tj.ved 3 PNINFKMP/JDR

DG Jan Frans Jensen 1971-1972 42 foto fra 3 PNINFKMP/II/JDR

SSG-H Jørgen Jensen1965-1970 107 foto TMEK ved RVS JDR m.m.

DG Karl Åge Jensen (Hurup) 1978  14 foto fra STKMP/UDDBTN/JDR

DG Nicolaj Erik Jensen (Kærsholm) 1999-2000 38 foto fra 1 OPKESK/JDR

DG Ejgil Boie Juhl Jensen (Roost) 1960-1961 34 foto fra tj. som Jeep-kører i 1. og 3. KVGESK

DG Jens Søgaard Jensen (Rosenvang) 1964-1965 23 foto fra  KVGESK/JDR

DG Knud Erik N. Johansen (Sjelle) 1962-1964 36 foto fra KVGESK/JDR

SSG Hans Ejner  Juulsen1971-1985 146 foto fra  RKESK, SGKUR, 2 OPKESK m.m.

DG Leo P. Jørgensen 1973-1974 22 foto fra STESK/I/JDR

K

DG Tommy Kovdal (Thorsø) 1995 57 foto fra 1 DEL/2 OPKESK

OS Bent Dalsgaard Kristensen 1953-1954 148 foto. Fra Math i Randers til og med OS i Holstebro 

KN N.O. Kristensen (Flade) 1963-2013 191 foto fra tj. bl.a. som LD/JDR Trompeterkorps

DG Jens Egon Kristensen (Gandrup) 1962-1963 55 foto fra OPKESK/II/JDR Padborg - Wolfenbüttel

DG Georg Kristensen (Hasle) 1958-1959 34 foto fra tj. ved PNSKESK (Panserskytteeskadronen)

DG Karl Kristensen (Viborg) 1950-1952 39 foto fra tjenesten i Randers og RBS i Næstved

OB P.B. Krogh 1990-1996 114 foto fra tj. som RC ved JDR

OKS J.P. Kræmmer 1977-1984 12 foto fra 2 MOTINFKMP i 1977

L

DG Harly Larsen (Randers) 1947 15 foto fra tj. i Randers

DG Jørgen Laursen Vig (Uldum) 1963-1965 138 foto KVGKØ/1 KVGESK/I/JDR 

M

DG J.S. Madsen 1948 14 foto fra tj. i 3 ESK som MOTORD

MJ Kim K. Madsen 1977-2017  267 foto fra 2 MOTINFKMP 1978, VÅBKUR HKS, 1 KVGESK/II/JDR ++

MJ-R Henning Madsen 1974-1996 ALBUM 3: 127 foto fra tj. ved JDR + "Juletræshugster"

MJ-R Henning Madsen 1956-1962 ALBUM 2: 161 foto fra Falsterske Fodregiment (FAFR)

MJ-R Henning Madsen 1953-1955 ALBUM 1: 215 foto fra Dronningens Livregiment (DRLR)

DG Henning T. Madsen (Albertslund)1987-1988 24 foto fra 3 PNINFKMP/II/JDR

DG Orla Madsen (Korning) 1967-1968 25 foto fra RKESK + FSDEL/STESK/I/JDR

DG Aksel Madsen (Søsterhøj) 1958-1960 77 foto fra 16 mdr. vpl. i 3 KVGESK/I/JDR

DG Kurt Madsen (Vodskov) 1966-1967 56 foto fra RKESK, FSDEL/STESK/I/JDR

DG Johs. Ernst Meyer Jørgensen (Skarrild) 1946-1947 23 foto fra tj. i bl.a. UNDALLSLUND-LEJREN

DG Christian Mortensen (Gram)1953-1955 69 foto fra Vpl. ved 4. Lette ESK

DG Axel Moslund (Varde) 1985  9 foto fra PNINFKMP(UDS)/I/JDR

LT-B Jan S. Møller 1981 ALBUM 2: 74 foto fra tj. som DF2/2 OPKESK (Hammelburg turen)

KN Jan S. Møller 1974-1988 ALBUM 1: 55 foto fra tj. ved 2 KVGESK/I/JDR ++

MJ Egon Mårup 1947-1978 84 foto fra bla. DDK, EC/KVGESK, JDR-TRPK ++

O

MJ K.C. Olsen 1961-2001 131 foto fra DK og i udlandet

KS Knud Erik Olsen (Ildved) 1984 25 foto fra tj. ved 1 KVGESK/I/JDR

P

DG Hardy Pedersen (Brovst) 1955-1957 9 foto fra 1 KVGESK/II/JDR

DG Bent Pedersen (Mygdal) 1958-1959 53* foto fra STESK/I/JDR

R

DG Johnny Bjørn Rasmussen (Thyborøn) 1989 20 foto fra 3 PNINFKMP/I/JDR

DG Niels T. Rasmussen (Åby) 1964-1965 38 foto fra RKESK og OPKESK

DG Knud Rasmussen (Aars) 1961-1962 52 foto fra OPKESK/II/JDR Padborg - Wolfenbüttel

OKS-1 Rasmus Reedtz 1975-1979 148 foto fra tiden ved 3 OPKESK ++

SSG Arne H. Rindom (Jensen) 1962-2000 64 foto fra 1 KVGESK/I/JDR m.m. + P/DDS ++

SG Søren P. Rostrøm (Larsen) 1971 10 foto fra 1 OPKESK

S

CIV Jens Schoubo (Christensen) 1950-1970. 93 foto fra liv og virke som JDR-fotograf i 20 år

SG P. Simonsen 1958-1959 16 foto fra PBS og tj. ved JDR 

OS Edmund Skovgaard 1970-1977  241 foto fra tj. ved 2 OPKESK ++

DG Svend Erik Skytte (Ejsingholm) 1969 37 foto fra 1 OPKESK/IV/JDR

DG John Sohn (Hurup) 1984-85  22 foto fra PNINFKMP(UDS)/II/JDR

SG P.C. Sønderbæk 1979-1984: 98 foto fra tjenesten ved 1 MOTINFKMP/UDDBTN/JDR 1979-80 + 2 KVGESK/I/JDR 1981-1984. 

KS Sønderby 1962-1963 123 foto fra OPKESK/II/JDR Padborg - Wolfenbüttel

KS L.Ø. Sørensen 1978-1980  67 foto fra 3 PNINFKMP/II/JDR

SG S.Aa. Sørensen 1958-1959 20* foto fra PBS og 2 DEL/1 KVGESK

DG Jørgen Sørensen (Biersted) 1953-1955 68 foto fra bl.a. JDR 275 års jubilæum 1954 ++

DG Ib Sørensen (Nykøbing) 1946-1947 42 foto fra Dragonkasernen i Randers

DG Ole Sørensen (Odense) 1959-1960 87 foto fra bl.a. OPKESK/II/JDR og ØV "Hold fast" i SEP 1960 

KP Bent Sørensen (Aale) 1963-1970 69 foto fra tj. ved KVGESK

T

DG Jørn Tange (Ringe) 1960-1961 52 foto fra RKESK, 1 OPKESK + 2 genindkaldelser

DG Bruno Terp (Hellevad) 1952-1953 67 foto fra 3 ESK i Randers og 1 OPKESK i Holstebro

DG Per Lauge Thomassen (Løgten) 1953-1956 243 foto fra RKESK, 4 LET ESK og 3 KVGESK

DG Søren Thomsen 1984 14 foto fra 1 PNINFKMP/I/JDR

DG Jens P. Toft 1957-58 37 foto fra vpl. i KVGESK

V

MJ Flemming Vang  1973-1974 ALBUM 2: 153 foto fra flere enheder ved JDR

MJ Flemming Vang  1970-1972 ALBUM 1: 243 foto fra flere enheder ved JDR

W

KN Carsten Erik Woetmann 1978 101 foto fra vpl. ved 1 MOTINFKMP/I/JDR

SSG-R Gerhard S. Worm 1963-1997 29 foto KVGESK, MMEK 1 ECH/2 KVGESK/I/JDR

Y

MJ Hans Ejner Yding 1969-1982 49 foto som CH for forskellige ENH